Bedrijfsadvies

Ondernemingsplanning

Ondernemen is gecalculeerd risico’s aanvaarden. Een planmatige aanpak maakt het mogelijk om een succesvolle onderneming te starten!
Een eerste stap is het maken van een sterkte/zwakteanalyse van uw onderneming, uw eigen persoon, de markt en de producten/diensten die u wilt aanbieden. Kortom, hoe liggen uw kaarten?

Afhankelijk van de uitkomst van deze analyse, de uitwerking van uw plannen en de ambities die u als ondernemer koestert, gaan we een en ander in cijfers omzetten. Een nauwkeurige exploitatie begroting, meerjaren forecast, liquiditeitsplanning en investeringsbegroting maken de financiële planning van uw organisatie compleet.

Tot slot zullen we met elkaar moeten nadenken over diverse formele zaken die een gesmeerd reilen en zeilen van uw onderneming mogelijk moeten maken: de te kiezen rechtsvorm, eventuele vergunningen, belastingen, administratie en af te sluiten verzekeringen bijvoorbeeld.

Wie van start wil gaan met een nieuw bedrijf doet er verstandig aan om in samenwerking met een van onze adviseurs een ondernemingsplan te maken.

Financieringen

Onze adviseurs zijn thuis op de zakelijke markt. Zo kunt u rekenen op passende ondersteuning bij de invulling van uw financieringsbehoefte.
Afhankelijk van de aard van het te financieren “object” kan een bepaalde financieringsvorm meer of minder geschikt zijn.
Voor Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) of andere registergoederen is een hypothecaire lening een geschikte financieringsvorm.
Inventaris of een bedrijfsovername kunt u wellicht beter van middelen voorzien met een middellang krediet.

De looptijd van dit krediet stemmen we af op het doel, al zorgen we er vanzelfsprekend ook voor dat u de vrijheid houdt het bedrag in gedeelten op te nemen of juist af te lossen. Voor roerende zaken, zoals uw wagenpark en machines, is Financial leasing een optie. Looptijd en hoogte van het te betalen bedrag worden bepaald door het te financieren object. U betaalt met deze financieringsvorm altijd een vast bedrag per maand voor rente en aflossing. Een flexibele manier om tijdelijke liquiditeitsbehoefte te financieren is en blijft de bekende rekening-courant.
Binnen de afgesproken grenzen kunt u onbeperkt middelen opnemen of juist aflossen. Zo beschikt u altijd over een zekere financiële vrijheid.

Pensioenen

Een op de drie ondernemers heeft weinig of niets geregeld voor een inkomen na het beëindigen van het bedrijf. Velen denken dat de verkoop van de onderneming voldoende is als pensioenvoorziening. Maar dat is zeker niet altijd het geval en brengt bovendien veel onzekerheid met zich mee.
Niet verstandig. Tegelijkertijd zijn wij er niet op uit om u zoveel mogelijk pensioenvoorzieningen aan te praten. Relevant zijn de vragen wat voor ú een goed pensioen is en of ú hiervoor voldoende geregeld heeft.

Ook de overheid heeft regelingen getroffen voor uw oude dag. Helaas zijn we er nagenoeg zeker van dat deze straks onvoldoende zijn – zeker in vergelijking met uw huidige inkomen. Onze adviseurs brengen daarom eerst in kaart wat u daadwerkelijk zelf geregeld heeft. Vervolgens kijken we of extra voorzieningen nodig zijn. U kunt een (aanvullend) pensioen regelen via privé en/of de zaak. Het is daarbij belangrijk dat u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden die de wetgever biedt. 
Heeft u medewerkers die u een goede pensioenregeling wilt aanbieden? Gaan we regelen. Samen met onze partners bieden wij ondersteuning bij collectieve contracten, maar ook bij maatwerk!

Verzekeringen

Verzekeringen zijn van belang voor onvoorziene uitgaven voortvloeiend uit schade, inkomstenderving of toekomstige verplichtingen die u met eigen middelen niet of moeilijk kunt voldoen. Voor ondernemingen is dat in beginsel niet anders dan voor particulieren – maar de bedragen en daarmee ook de risico’s zijn veel groter. Bedrijven hebben daarom over het algemeen minimaal een inboedelverzekering, aansprakelijkelijkheidsverzekering en opstalverzekering nodig. 
Voor uw persoon als ondernemer is het ook van belang de risico’s onder ogen te zien. Wanneer u niet meer in staat bent uw onderneming te leiden wilt u per slot van rekening wel kunnen blijven beschikken over voldoende middelen. 
Een verzekering die arbeidsongeschiktheid afdekt is dan ook geen overbodige luxe! Onze experts maken u wegwijs in het woud van verzekeraars en verzekeringen. We inventariseren met u waar eventuele zwakke plekken zitten en zorgen voor een verzekering op maat bij een verzekeraar die bij u en uw onderneming past.